• Nguyễn Chăm Chan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   01679531423
  • Email:
   Channc14@gmail.com
 • Nguyễn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn